Монах

Пратеник на боговете

онасите са свещени войни, които призовават божествена енергия със

силата на волята. Те могат да сразят врага си със скорост и сила нечувана за един смъртен. Почитта им към тялото и душата ги превръща във жив инструмент на божествената справедливост.