КОВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ

Haedrig прави чудеса чрез огъня и стоманата. Ще кове за Вас оръжия, щитове, брони, шлемове, колани, ботуши и други.


РАЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДМЕТИ

Haedrig ще раздробява на съставните им части непотребните за Вас магически предмети и после ще ги използва за създаването на много по-добра и полезна екипировка.
“Някои спомени са болезнени, но няма смисъл да се ровим в миналото, нали?”
В напрегнатия свят на Sanctuary работата да изковаваш оръжия и брони е свързана с доста лишения. Ръчно изработените изделия на ковача имат много предназначения. Тези инструменти на смъртта служат за протекция и убийства, като често падат до притежателите им на бойното поле.

Казано е, че само тези, които са виждали смъртта в очите, могат да изработват такива могъщи предмети. Ако това е вярно, то тогава Haedrig Eamon е роден да върти чука пред пещта. Смъртта винаги го е спохождала, от неговите трагични младини в Caldeum, до сегашния му дом в прокълнатия New Tristram.

Ужасите, които поглъщат неговия град, са го накарали да пристъпи към действие. Въпреки че си е мислел, че ковачеството не е неговото истинско призвание, силите които заплашват Sanctuary са го принудили да започне да изработва не само конски подкови. Той ще Ви подкрепи във вашето начинание по единствения начин, който може, а именно да изработва за Вас арсенал от оръжия и предмети, които да ви помогнат в битката със силите на Ада!