Прикрити в дебела мъгла смрадливи блата се разпростират отвъд погледа Ви, таящи в себе си злонамерени създания. Отдавна изоставените древни строежи са пръснати из потопените тресавища, а липсата на човешката дейност може да има нещо общо със зловещото чувство, че някой Ви наблюдава непрестанно. И все пак, въпреки чувството, че нещо неестествено бледнее в далечината, мисълта за съкровища и слава, които очакват да бъдат открити, изкушава дори най-предпазливите същества.

N27ZCR5MWV051498092222696.jpg

Разположени в североизточните краища на Светилището, Забулените тресавищата са граница от неопитомена зелена пустиня с ясни признаци за нейните обитатели. Запазените каменни структури, чиято цел е вече загубена с течение на времето, са единствения признак за някогашните човекоподобни заселници, които преди време вероятно са наричали тази безлюдна земя свой дом.
SRJO8GMWJ22F1498092222732.jpg HZJVPRUU8BV61498092223087.jpg 6UMP45TMU1XF1498092223220.jpg
Дали заради пръснатите останки от сгради или самите създания, Забулените тресавищата са смущаващо място.

Въпреки това, Tyrael и неговия Horadrim са получили вест, че тази земя може да бъде по-малко безлюдна отколкото се е смятало досега. Криейки се под тресавищата, велико зло е започнало да се раздвижва, привличайки последовали с все по-смущаващи желания.

Храмът на първородните

Храмът на първородните, който някога е бил емблематична част от Светилището, отдавна е погребан в забрава. Опасен и зъл култ обаче започва да набира сили след като се установява там, а все по-зачестяващите изчезвания около тресавищата и свежата кръв по плочките на пътя към храма само засилват страха и ужаса в хората. Вече никой не се съмнява, че в недрата на храма вирее ново и безпощадно зло.

GDSIJX2UGZKG1498092223435.jpg
Ранен вариант на "Храмът на първородните"

Култистите се видозименят и загубват човешкият си облик. Тези абоминации се спотайват в коридорите и чакат своят шанс да отприщят натрупаната омраза и кръвожданост в себе си. Кой или какво иска да създаде такива създания?
EK9J7LU28PR91498092223600.jpg FYFD5YI9WKRH1498092223738.jpg MUJ7IP1187UK1498092223899.jpg

Може би ще се намери една смела душа, която да достигне до дълбините на това проклето място и да сложи край на злото, което го е завладяло!