Четвъртият ACT в Diablo III се състои в High Heavens.

High Heavens е царството на ангелите. Контролирано от Angiris Council, той е укрепление на светлина и хармония. През годините понятието Heaven е романтизирано от човечеството.