Когато стартирате игра в Diablo III, имате възможност да избирате нейната трудност. По подразбиране първоначално са отключени Normal, Hard и Expert. Ще отключите Master трудността, когато приключите играта, а когато вдигнете левел 60, ще отключите Torment трудностите. Веднъж след като сте стартирали играта, ще можете да редуцирате или увеличите трудността в самата игра от ESCAPE менюто. Разбира се, има някои рестрикции колко можете да увеличавате или намаляте трудноста от самата игра.


Основни разлики

С няколко думи, чудовищата на по-високите трудности са по-корави и атаките им са по-разрушителни. Въпреки това, на по-високите трудности Ви очакват повече злато, предмети и експириънс.


Трудности
 • Normal: 100% Кръв, 100% Щета, 0% допълнително Злато, 0% доп. XP бонус
 • Hard: 200% Кръв, 130% Щета, 75% доп. Злато, 75% доп. XP бонус
 • Expert: 320% Кръв, 189% Щета, 100% доп. Злато, 100% доп. XP бонус
 • Master: 512% Кръв, 273% Щета, 200% доп. Злато, 200% доп. XP бонус
 • Torment I: 819% Кръв, 396% Щета, 300% доп. Злато, 300% доп. XP бонус
 • Torment II: 1311% Кръв, 575% Щета, 400% доп. Злато, 400% доп. XP бонус
 • Torment III: 2097% Кръв, 833% Щета, 550% доп. Злато, 75% доп. XP бонус
 • Torment IV: 3355% Кръв, 1208% Щета, 800% доп. Злато, 550% доп. XP бонус
 • Torment V: 5369% Кръв, 1752% Щета, 1150% доп. Злато, 800% доп. XP бонус
 • Torment VI: 8590% Кръв, 2540% Щета, 1600% доп. Злато, 1150% доп. XP бонус
 • Torment VII: 18985% Кръв, 3604% Щета, 1700% доп. Злато, 1600% доп. XP бонус
 • Torment VIII: 41625% Кръв, 5097% Щета, 1800% доп. Злато, 1990% доп. XP бонус
 • Torment IX: 91260% Кръв, 7208% Щета, 1900% доп. Злато, 2300% доп. XP бонус
 • Torment X: 200082% Кръв, 10194% Щета, 2000% доп. Злато, 3300% доп. XP бонус
 • Torment XI: 438669% Кръв, 14416% Щета, 3350% доп. Злато, 5000% доп. XP бонус
 • Torment XII: 961759% Кръв, 20387% Щета, 3900% доп. Злато, 6400% доп. XP бонус
 • Torment XIII: 2108607% Кръв, 28832% Щета, 4500% доп. Злато, 8200% доп. XP бонус
Трудности

Life Steal

Life Steal ефекта, който възстановява кръвта Ви с процент от нанесения от вас демидж е редуциран както следва:
 • На левел 60: Life Steal е редуциран с 90%.
 • На левел 70: Life Steal вече не работи.

Резистенция на чудовищата

Control-impairing ефектите като stun и slow (още познати като crowd control умения) са отличен начин да победите противниците си. Въпреки това, те могат да преодоляват тези ефекти. Всеки control-impairing ефект има различно действие в зависимост от противника.
 • Hard Crowd Control Resistance: Твърди Crowd Control (CC) ефекти – като Stun, Blind, Charm и Fear са най-ефикасни срещу чудовищата, като те спират чудовищата от възможността да използват уменията си. За всяка секунда Hard CC, чудовищата получават 10% резистенция към всички CC ефекти до максимум 95%. Например, ако приложите Stun ефект на чудовище за 5 сек., то ще получи 50% резистенция към всички Hard CC ефекти. Ако веднага след това му приложите отново Stun ефект, ефекта ще трае 2.5 сек, вместо 5 и чудовището ще получи 75% Hard CC резистенция. При трети опит, ефекта ще трае само 1.25 сек. и дори повече Hard CC резистенция – до 95%.
 • Hard Crowd Control Threshold: Когато резистенцията на чудовищата достигне точка по-ниска от специфичния праг (0.65 сек за нормални чудовища, шампиони и миниони и 0.85 сек за редки чудовища и босове), Hard CC ще спре да има ефект. Когато чудовище вече не е под ефекта на Hard CC и е свободно да използва уменията си, неговата Hard CC резистенция ще падне с 5% всяка секунда докато стигне до 0% или му бъде приложен друг Hard CC ефект.
 • Movement Slows: Тези ефекти редуцират скороста на движение на чудовищата, правейки ги лесни за избягване и по-малко вероятно да Ви достигнат. Докато тези ефекти могат да се прилагат свободно на някои чудовища без те да изграждат резистенция към тях, Шампионите, Минионите, Редките и Босовете редуцират ефективноста на тези ефекти с 25%. Например, умение, което прилага 60% movement slow на Бос, ще редуцира неговата скорост на движение не с 60, а с 45%.
 • Attack Speed Slows: Обикновените чудовища не изграждат резистенция и към ефекти, които намалят тяхната скороста на атаките, докато Шампионите, Минионите, Редките и Босовете редуцират ефективноста на тези ефекти с 65%.
 • Knockback: Knockback ефектите избутват назад или придърпват чудовищата към вас. Когато чудовищата изградат Hard CC резистенцията по-висока от 65%, Knockback ефекта ще спре да им влияе.

Стойности на резистенцията на чудовищата


Име Hard CC Resist Maximum Hard CC Threshold (в сек.) Move Slow Resistance Attack Speed Slow Resist
Normal 95% 0.65 0% 0%
Champion 95% 0.65 25% 65%
Minion 95% 0.65 25% 65%
Rare 95% 0.85 25% 65%
Boss 95% 0.85 25% 65%