Благословен от древните

арварина е силен и корав войн, който използва огромна физическа сила,

за да смаже враговете си! След събитията от Diablo 2 варварите са разпръснати на много малки племена. Един от тях търси възмездие и смята да го постигне като отново обедини всички варварски племена.