Greyhollow - каменистите брегове
King Kanai
Sescheron
Eternal Woods
Eternal Woods
GreyHollow
GreyHollow
King Kanai
Кубът на Kanai
Season Journey
Crusader
Създаване на нов герой
Еволюцията на инвентара на героя
Skill руни
Седмо умение, което се превключва с
Продавач
Менюто при стартиране на нова игра
В Бетата този алтар се ползваше за
Nephalem алтара, който преди се пол
Предпоследния вариант на Skill сист
Предпоследния вариант на Skill сист...
5
...