Reaper of Souls: Всичко което знаем до момента

4

02/09/2013 - 22:31ч. - Автор: Dex

 
d3_reaper_of_souls_01.jpg

"Death, at last, shall spread its wings over all…"

Никой не може да спре Смъртта.
Господарите на ада, чиито души са затворени в Black Soulstone, крещят за свобода и мъст. Но преди артефактът да бъде запечатан завинаги, Malthael – Ангелът на Смъртта се появява в света на хората, с убийствена цел: да открадне Black Soulstone и да подчини адските сили в него.
Така започва краят на всичко ...
______________________________________________________________

Table of contents:

1. Release date
2. History
3. New Act
4. New Class
5. New Level Cap
6. New Monsters
7. New Items
8. Loot 2.0
9. Paragon 2.0

______________________________________________________________

1. Release date

d3_reaper_of_souls_02.png

◦ 2014

Допълнителна информация:

◦ Играта ще излезе през 2014, като за момента по-конкретна информация за месец и ден няма.
◦ BETA-та на RoS вероятно ще бъде пусната по-късно, през тази година.
◦ Console-та версия на RoS няма да бъде пусната едновреммено с PC версията.
◦ Вероятно на BlizzCon ще бъдат обявени още новости около expansion-a.

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

2. History

d3_reaper_of_souls_06.jpg

Malthael wants to end the Eternal Conflict once and for all. Regrettably, he also considers humanity to be part of the world's corruption, and seeks to exterminate us. The end times. The Black Soulstone is meanwhile hidden somewhere on Sanctuary by Tyrael and the Horadrim. But as we see in the opening cinematic, Malthael turns up to butcher most of the party and steal the stone, nearly killing Tyrael in the process. Tyrael attempted to strike the Angel of Death down with El'Druin, the Sword of Justice. But much to his surprise, it did not judge Malthael, indicating that his cause is somehow righteous and just. As such, Malthael has the Prime Evil's soul in his grasp. It is yet unknown what is to become of Leah, Adria, Deckard Cain, and Tyrael. All we do know is that Tyrael puts his faith in the Nephalem to stop Malthael. Our journey begins as the mortal angel sends one of the Horadrim, Lorath Nahr, to find the Nephalem.

Допълнителна информация:

d3_reaper_of_souls_07.jpg

◦ Malthael бившия Ангел на Мъдростта, сега е Ангелът на Смъртта или познат още като Reaper of Souls
◦ Той ще бъде основният противник (бос) в играта.
◦ Има подобна на "grim reaper" форма. Може да източва кръвта на опонентите си и да поглъща душите им.
◦ Оръжията с които си борави са две коси, на които за момента не знаем имената, като той вече не използва Calad'ar - чашата на мъдростта, от която е черпил знания докато е бил Ангелът на мъдростта.

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

3. New Act

◦ Act V
◦ Act V ще бъде с дължината на Act II
◦ Атмосферата на Act V, ще бъде доста по-мрачна отколкото на предните четири акта.
◦ Целият екстериор ще бъде случано генериран всеки път, за разлика от останалите четири акта.
◦ Преходът между интериор и екстериор, ще бъде плавен, за да се създаде по-гладко изживяване. :)

Допълнителна информация:

◦ Потвърдените места, на които ще се развива действието в новият акт са:

Westmarch - едно от трите западни кралства на Sanctuary с европейска средновековна обстановка.
Westmarch Overlook
▸ The City of Westmarch
▸ The Wolf Gate
▸ Moldering Waterway
▸ Old Storehouse
▸ Streets of Westmarch
▸ Cathedral Courtyard
▸ Zakarum Cathedral
The Survivor's Enclave (Camp-а в Act V)
▸ Mercantile Quarter
▾ The Bloodmarsh - гадно и опасно тресавище, под което Tyrael иска да скрие Black Soulstone-а.
The Pandemonium Fortress - крепост, която се управлява от ангели. Намира се в Pandemonium-а между световете.

◦ Други две локации, на които за момента се знаят само имената са :

▸ Peddler Alley
▸ Gideon's Court

◦ Oще screenshot-ти от Act V могат да бъдат намерени тук.

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

4. New Class

d3_reaper_of_souls_03.jpg

◦ Crusader

In ages past, the Paladins of Zakarum pushed west to spread the faith. This holy crusade culminated in the founding of Westmarch. Meanwhile, an elite force of their order, called the Crusaders, splintered off and travelled east. Now the Crusader is back to purge Westmarch of Malthael's forces. Crusaders are few in numbers, and persist through the ages by taking on apprentices. When a master Crusader perishes, the apprentice takes up his name, shield, role, and sacred charge.

◦ Crusader-ът ще бъде единственият нов class. За сега няма информация, дали Blizz възнамеряват да добавят друг клас в RoS
◦ По своята същност Crusader-a е паладин от елитен клан
◦ Crusader-ът е mid-range клас, които се бие с one-handed, two-handed бухалки, боздугани, two-handed swords, облича се с тежки бронии и ползва щитове, като в RoS ще има спеицални щитове, които само той ще може да носи (както беше при Paladin-а в Diablo II).
◦ Ресурса които пoлзва Crusader-a за уменията си е Wrath, a оснвният му атрибут e Strength-а.
◦ Активните умения на Crusader-а са разпределени както следва: Primary, Secondary, Defensive, Utility, Laws, Conviction (Mouse Skills и Action Bar Skills), а отделно както при всеки друг герой в Diablo III имаме и пасивни умения. Сега следва да видим, как са разпределени те:

Active Skills

Primary

▾ Punish
Costs: 5 Wrath

Hits your enemy. Your hits increase your sense of combat, which improves your ability to block. Requires a shield.

▸ Rune 1: Retaliate: When you block, you do extra damage.
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Slash
Costs: 5 Wrath.

Ignites the air in front of you with a fire, damaging all enemies in here.

▸ Rune 1: Long Reach: Increases the range of much ability.
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Justice
Costs: 5 angered by attack

Throw a hammer of justice at your enemies.. You can use the Shift key to do this without moving.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Scourge
Costs 5 angered by attack

Scourge your enemies, surrounding them in threads of hallowed power. The threads cut and bleed enemies they attach to, and will seek out new enemies to latch onto and punish.

▸ Rune 1: Bound Fate
▸ Rune 2: Razor's Edge
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Secondary

▾ Shield Bash
Costs 25 Wrath.

Blasts enemies in front of you. Requires a shield.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Fist of the Heavens
Costs 30 Wrath.

Calls a bolt from the blue, damaging enemies in the area. You can use the Shift key to do this without moving.

▸ Rune 1: Well of Retribution: Creates a flash sacred wells to the targeted location that electrocutes nearby enemies.
▸ Rune 2: Tempest of the Heavens
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Blessed Hammer
Costs 10 Wrath.

Summons a sacred hammer revolves around you, damaging enemies. You can use the Shift key to do this without moving.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Blessed Shield
Costs 25 wrath.

Hurl a celestial shield through the air, smashing it into enemies and ricocheting it between them.

▸ Rune 1: Staggering Shield
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Sweep Attack
Costs 25 wrath.

Spread a mystical plague in the air in a large arc, dealing heavy damage on enemies in front of you.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Defensive

▾ Glare Shield
Cooldown 12 seconds

Light out of the shield, temporarily blinding enemies in front of you. Requires a shield.

▸ Rune 1: Emblazoned Rune Shield: Enemy blinded sometimes explode when their life is low.
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Judgment
Cooldown 20 seconds

Roots enemies for 4 seconds.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Utility

▾ Consecration
Cooldown 20 seconds

Consecrate the ground around you. You and your allies heal while standing on the consecrated ground

▸ Rune 1: Street Shattered Ground: The enemies within the area of effect now also take damage.
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Provoke
Generates 50 Wrath.
Cooldown 20 seconds

Taunts the enemy to attack you for 5 seconds.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Laws

▾ Laws of Justice
Cooldown 30 seconds
Requires a shield

▸ Active: Increases armour for the Crusader and his allies, while Laws of Justice are active.
▸ Passive: When you block an attack, you and your allies take less damage for a short duration.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Laws of Valor
Cooldown 30 seconds

▸ Active: Increases the damage of the Crusader and his allies, while Laws of Valor is active.
▸ Passive: When you critically hit, you and your allies do more damage for a short duration.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Laws of Fate
Cooldown 30 seconds

▸ Active: Increases the speed of the Crusader and his allies, while Laws of Fate is active.
▸ Passive: When you dodge, you and your allies run faster for a short duration.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Conviction

▾ Falling Sword
Costs 25 Wrath.
Cooldown 15 seconds

The Crusader is launched in the air to deliver a devastating downward strike on his enemies.

▸ Rune 1: Part of the Cloud: You create a lightning storm that covers the ground where the character falls, hitting enemies with lightning.
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

▾ Heaven’s Fury
Costs 40 Wrath.

Creates an area of holy power that burns and damages enemies.

▸ Rune 1: Unknown
▸ Rune 2: Unknown
▸ Rune 3: Unknown
▸ Rune 4: Unknown
▸ Rune 5: Unknown

Passive Skills

▾ Indestructible: You gain 1% armor for every 5% life that you lose.

▾ Finery: Gain 34 All Resist for each gem of different color on your gear, if you have five different gems you'll gain another 34 All Resist.

▾ Wrathful: Wrath regeneration increased by 5% for 3 seconds after a block.

▾ Heavenly Strength: Enable the crusader to hold a 2-handed weapon in main hand, but only if you have a Crusader shield in the other, in addition you lose 10% movement speed.

▾ Long Arm of the Law: The effects of this skill are still unknown

▾ Wrecking Ball: The effects of this skill are still unknown

▾ Holy Cause: 10% more Holy damage on weapon. Also proc coefficient increased by 10% on Holy weapons.

▾ Stand Your Ground: Increase block chance by 5%, reduce dodge chance by/to X%.

▾ Against All Odds: When surrounded by 4 or more enemies within 15 yards, you gain 10% Crit Chance for 5 seconds.

▾ Vigilant: Increases the regeneration of life (42 in the case of the level 32 in the demo). Increases the regeneration of total life (3%). Reduces all non-physical damage received (-2%).

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

5. New Level Cap

◦ Mаксималният level вече ще е 70ти.
◦ Oръжията ще имат по-висок ilvl и афикси
◦ Ще бъдат добавени нови skill-ове
◦ Ще бъдат добавени нови passive-ни умения
◦ Ще бъдат добавени нови руни към старите skill-ове
◦ Nephalem's Valor-а вече ще stack-ва след 30lvl, а не както беше до сега след 60-ти.(поне така се видя в Gamescom демото, но е възможно, това да е било направено специално за презентацията)

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

6. New Monsters

Seraph
Summoner of the Dead
Executioner
Death Maiden

Допълнителна информация:

◦ Crossfire - нов афикс, за елитните противници, позволяващ им да пускат огнени линии/стени по терена.
Със сигурност, ще има и други, но за момента се знае само за този.

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

7. New Items

Нови типове оръжия

▸ Flail - one-hand weapon (Crusader Only). Може да се roll-не поне с един socket. Има 1.40 Attacks Per Second.
▸ Flail - two-handed weapon
▸ Crusader Shields - Off-hand щит (Crusader Only).
Този тип щитове са различни от останалите в играта.
Стандартните щитове, си остават в играта.

Нови скъпоценни камъни

▾ Diamond

▸ Weapon - Increases Damage Against Elites By X%.
▸ Helmet - Reduces Cooldown of All Skills by X%.
▸ Other - +X Resistance to All Elements.

Нови легендарни предмети

Jawbreaker - Fist Weapon.
God Butcher - Flail.
Serpent's Sparker - Wand.

Допълнителна информация:

◦ ilvl 70 е новият максимален ilvl за предметите.
◦ Ще има още много нови легендарни предмети, а освен това всички стари легендарни предмети, ще бъдат променени и всяко едно от тях ще има уникално приложение за специфичните build-ове.

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

8. Loot 2.0

arreat_d3_ros_pk_15.jpg

◦ Smart Drops - статовете на предметите, са предназначени за типа герой с които играте.
◦ Предметите ще падат по-рядко
◦ Предметите които падат, ще имат реална цел, вместо да се трупат по земята и по-скоро да пречат
◦ Редките (жълтите) и легендарните (оранжевите) могат да се roll-ват като Smart Drop.
◦ Boss Loot - първият път в които убиете даден бос, от него задължително ще ви дропи легендарен предмет.
◦ Белите предмети ще се ползват за крафтинг реагенти
◦ Transmogrification - ще можете да ползвате сините и жълтите предмети, за да променяте визуално предметите, които носите на героя си.

Допълнителна информация:

◦ Системата по която падат легендарните предмети, ще бъде променена, в посока ... 'по-смислена'
◦ Легендарите предмети, ще са предназанчени за типа герой с които играете
◦ Легендарите предмети, ще падат на всички степени на трудност, с подходящите ilvl
◦ Много от предметите, вече ще бъдат Account Bound.
◦ Повече акцент, върху това сами да намерим по-мощни оръжия, и по-малък акцент върху AH.
◦ Лъчът светлина указващ, че на земята има легендарен предмет може да съдържа искри от светлина с различна плътност, указващи колко рядък и добър е даден предмет.
◦ Върху легендарните предмети има звезди, които за момента не се знае, точно какво указват - колко пъти Mystic Artisan е re-rоll-вала афиксите или колко добър roll се е паднал.

Съдържание ↑ ______________________________________________________________

9. Paragon 2.0
... to be continued


 


+4

voteup
 

Офлайн

 
 

Коментари: 4

0

1. Коментари [SteK] 02/09/2013 - 23:31ч.

 
нице
 

Офлайн

 
0

2. Коментари [SHERIFA] 03/09/2013 - 00:16ч.

 
 

Офлайн

 
0

3. Коментари [EarthFace] 03/09/2013 - 10:54ч.

 
Мерси Dex_ за новината :)
 

Офлайн

 
0

4. Коментари [FolTheReaper] 03/09/2013 - 23:22ч.

 
Dex_ пак доказа колко хубави теми можеш да правиш евала!
 

Офлайн