Ниво 10 Tactical Advantage Тактическо Преимущество

Tactical Advantage

Всеки път, когато използвате Vault, Smoke Screen или задно кълбо с Evasive Fire, получавате 60% по-висока скорост на движение в продължение на 2 секунди.

 
Ниво 10 Thrill of the Hunt Тръпката на Лова

Thrill of the Hunt

На всеки 6 секунди, следващата атака, която изисква Омраза ще обездвижи всички ударени противници за 2 секунди.

 
Ниво 13 Blood Vengeance Кърваво Отмъщение

Blood Vengeance

Вашата максимална Омраза се увеличава с 25. В допълнение, получавате 20 Омраза и 2 Дисциплина, всеки път когато използвате сфера с кръв.

 
Ниво 16 Steady Aim  Спокоен Мерник

Steady Aim

Докато няма врагове в обсег от 10 ярда, всичката ви щета се увеличава с 20%.

 
Ниво 20 Cull the Weak Надмощие над Слабите

Cull the Weak

Нанесената щета срещу забавени врагове се увеличава с 20%.

 
Ниво 20 Night Stalker Нощен Ловец

Night Stalker

Критичните удари имат шанс да възвърнат 1 Дисциплина Дисциплината се използва като гориво за много от вашите тактични и отбранителни умения.

 
Ниво 25 Brooding Безмълвен

Brooding

Получавате 1,5% регенерация на кръвта за секунда, ако останете неподвижни, натрупва се до 3 пъти. Този бонус се нулира 5 секунди след като мръднете.

 
Ниво 27 Hot Pursuit Бързи Крачета

Hot Pursuit

Увеличава скоростта на движение с 20% за 2 секунди, когато ударите противник.

 
Ниво 30 Archery Стрелба с лък

Archery

Получавате бонус, въз основа на вида на оръжие което носите:
Лък: 8% увеличаване на щетата
Арбалет: 50% Критична щета
Ръчен арбалет: 5% шанс за критичен удар
двуръчен арбалет: 1 Омраза на секунда

 
Ниво 30 Numbing Traps Обезкуражаващи Капани

Numbing Traps

Враговете, които сте забавили или ударили с Fan of Knives, Spike Trap,Caltrops, Grenades и Sentry fire правят щети намалени с 25% за 3 секунди.

 
Ниво 35 Perfectionist Перфекционист

Perfectionist

Намаля изискванията за Дисциплина на всички магии с 10%, увеличава живота, бронята и устойчивостта към всички елементи с 10%
Дисциплината се използва като гориво за много от вашите тактични и отбранителни умения.

 
Ниво 40 Custom Engineering Име на умението BG

Custom Engineering

Увеличава продължителността на Caltrops, Marked for Death, Spike Trap и Sentry със 100%.

 
Ниво 45 Grenadier Гренадир

Grenadier

Увеличава щетата на гранатите с 10%

Увеличава радиуса на експлозия на гранатите с 20%

Когато умрете, пускате голяма граната, която експлодира с 1000% от щетата на оръжието като огън.

 
Ниво 50 Sharpshooter Точния Стрелец

Sharpshooter

Придобивате 4% шанс за критичен удар на всяка секунда. Този бонус се нулира 1 секунда, след като успешно нанесете критичен удар.

 
Ниво 55 Ballistics Балистика

Ballistics

Увеличава щетата на ракетите с 100%

Допълнително получавате 20% шанс да изстреляте проследяваща ракета, която удря със 150% от щетата на оръжието, когато атакувате.

 
Ниво 64 Ambush Име на умението BG

Ambush

Нанасяте 40% повече щета върху враговете, които са под 75% от кръвта си.

 
Ниво 66 Awareness Име на умението BG

Awareness

Получавате 6% шанс за избягване на удара на всяка секунда. Този бонус се нулира 1 секунда, след като успешно сте избегнали атака.

 
Ниво 68 Single Out Име на умението BG

Single Out

Получавате 25% шанс за критичен удар срещу врагове, които са на разстояние повече от 20 ярда от другите врагове.