Ниво 10 Ruthless Име на умението BG

Ruthless

Нанасяте допълнителни 40% щета на врагове, имащи под 30% Живот.

 
Ниво 10 Pound of Flesh Име на умението BG

Pound of Flesh

Получавате допълнителни 50% Лекуване от Сферите на жиовта (Health Globe).

 
Ниво 13 Nerves Of Steel Име на умението BG

Nerves Of Steel

Увеличава бронята с 50% от точките за Живот (Vitality).

 
Ниво 16 Bone Prison Bone Prison

Bone Prison

Bone Spear, Bone Spikes and Bone Spirit have a 10% chance to trap enemies in a Bone Prison for 3 seconds.

 
Ниво 16 Weapons Master Име на умението BG

Weapons Master

олучавате бонус, в зависимост от Типа оръжие, в главната (дясната) ръка.
Мечове/Ками: 8% увеличена щета
Боздугани/Брадви: 5% Шанс за критичен удар
Пики/Копия: 8% увеличена Скорост на атака
Могъщо оръжие: 1 точка Ярост на удар

 
Ниво 20 Berserker Rage Име на умението BG

Berserker Rage

Нанасяте допълнително 25% щета, при наличен максимален брой точки Ярост.

 
Ниво 20 Inspiring Presence Име на умението BG

Inspiring Presence

Удвоява продължителността на Тактическите викове. След употреба на Вик, Вие и съотборниците в радиус от 50 ярда получавате възстановяване на 1% от Максималния живот в секунда за 60 секунди. Виковете са:
• Заплашителен вик
• Бойна ярост
• Боен вик

 
Ниво 24 Bloodthirst Име на умението BG

Bloodthirst

Всяка изразходвана точка Ярост лекува за 116 Живот. Ефектът се увеличава с 1% от бонуса за лекуване от Сферите на жиовта.

 
Ниво 27 Animosity Име на умението BG

Animosity

Увеличава цялостното генерирането на Ярост с 10% и максималния брой точки Ярост с 20.

 
Ниво 30 Superstition Име на умението BG

Superstition

Намалява цялостна щета, която не е Физическа, с 20%. При понасяне на елементална щета или от стрелци има шанс да спечели 2 тояки Ярост.

 
Ниво 30 Tough as Nails Име на умението BG

Tough as Nails

Увеличава Бронята с 25% и Върнатата щета с 50%.

 
Ниво 35 No Escape Име на умението BG

No Escape

Увеличава щетата на Мятане на оръжието и Древно копие с 25% за врагове, намиращи се над 20 ярда растояние.

 
Ниво 40 Relentless Име на умението BG

Relentless

Докато сте под 35% Живот, всички умения струват 75% по-малко Ярост, а понесената щета е намалена с 50%

 
Ниво 45 Brawler Име на умението BG

Brawler

Докато има поне 3-ма врагове в радиус от 12 ярда, увеличава нанесената щета с 20%.

 
Ниво 50 Juggernaut Име на умението BG

Juggernaut

Продължителността на всички Влошаващи контрола ефекти е намалена с 30%. Допълнително, ако страдате от Защеметяване, Страх, Неподвижност или Очарование, имате шанс да възстановите 20% от Максималния живот

 
Ниво 55 Unforgiving Име на умението BG

Unforgiving

Вместо Яростта да намалява, се генерират 2 точки Ярост всяка секунда.

 
Ниво 60 Boon of Bul-Kathos Име на умението BG

Boon of Bul-Kathos

Намалява CoolDown-a на:
Земетресение с 15 секунди
Повик на Древните воини с 30 секунди
Гневът на неустрашимия войн с 30 секунди

 
Ниво 64 Earthen Might Име на умението BG

Earthen Might

Получавате 30 точки Ярост, когато активарате Лавина или Земетресение

 
Ниво 66 Sword and Board Име на умението BG

Sword and Board

Блокирането на атака генерира 6 точки Ярост

 
Ниво 68 Rampage Име на умението BG

Rampage

Увеличава Силата с 1% за 8 секунди след убиване или помагането за такова на враг. Може да се натрупва до 25 пъти.

 
Ниво 99 Commander of the Dead Commander of the Dead

Commander of the Dead

The Essence cost of Command Skeletons and the cooldown of Command Golem are reduced by 30%.