Ниво 1 Fists of Thunder Светкавични юмруци

Fists of Thunder

Primary
Генерира: 14 Spirit
Презареждане: n/a

Серия от изключително бързи удари, които нанасят 122% щети на база на екипирано оръжие като светкавица. Всеки трети удар нанася щети на всички врагове пред вас за 183% щети на база на екипираното оръжие

spell video preview

Светкавични юмруци

Серия от изключително бързи удари, които нанасят 122% щети на база на екипирано оръжие като светкавица. Всеки трети удар нанася щети на всички врагове пред вас за 183% щети на база на екипираното оръжие
Fists of Thunder

Unlock at level: 1

Bounding Light

Телепортирате се до целта и освобождава електрическа ударна вълна с всеки удар, която удря всички врагове в рамките на 6 ярда от основната си цел за 95% щети базирани на оръжието (от тип Lightning.)
Fists of Thunder

Unlock at level: 6

Lightning Flash

Увеличава вашият шанс да избегнете атака с 17% за 2 секунди.
Fists of Thunder

Unlock at level: 14

Static Charge

Вашата основна цел е заредена със статично електричество за 5 секунди и има шанс да удариш всички други врагове в 40 ярда радиус за 125% щети базирани на оръжието (от тип Lightning )
Fists of Thunder

Unlock at level: 30

Quickening

Критичните удари генерират допълнителни 4 Spirit.
Fists of Thunder

Unlock at level: 42

Bounding Light

Всеки трети удар предизвиква верижна мълния нанася 195% щети базирани на оръжието( от тип Lightning.)
Fists of Thunder

Unlock at level: 52

 
Ниво 2 Lashing Tail Kick Oпашат ритник

Lashing Tail Kick

Seconday
Изисква: 30 Spirit
Презареждане: n/a

Смъртоносен въртящ се удар, който отблъсква враговете и нанася 624% щета на база на екипирано оръжие.

spell video preview

Oпашат ритник

Смъртоносен въртящ се удар, който отблъсква враговете и нанася 624% щета на база на екипирано оръжие.
Lashing Tail Kick

Unlock at level: 2

Vulture Claw Kick

Освобождавате порой от огън, който изгаря близките врагове за 624% щети базирани на оръжието от тип Огън и отблъсква враговете .
Lashing Tail Kick

Unlock at level: 7

Sweeping Armada

Увеличава нанесените щети до 671%
Lashing Tail Kick

Unlock at level: 15

Spinning Flame Kick

Хвърляме колона от огънкоято гори през врагове, причинявайки 677% щети базирани на оръжието (от тип Fire) на всеки ударен враг .
Lashing Tail Kick

Unlock at level: 28

Scorpion Sting

Враговете имат 85% шанс да бъдат зашеметени за 1,5 секунди.
Lashing Tail Kick

Unlock at level: 38

Hand of Ytar

Атакувате враговете от далечно разстояние, Забавяйки скоростта на движение на засегнатите цели с 80% за 3 секунди.
Lashing Tail Kick

Unlock at level: 52

 
Ниво 3 Deadly Reach Смъртоносна близост

Deadly Reach

Primary
Генерира: 12 Spirit
Презареждане: n/a

Проектни линии от чиста сила на къси разстояния за 109% щета на база на екипирано оръжие. Всеки трети удар има 50% шанс изхвърли враг във въздуха

spell video preview

Смъртоносна близост

Проектни линии от чиста сила на къси разстояния за 109% щета на база на екипирано оръжие. Всеки трети удар има 50% шанс изхвърли враг във въздуха
Deadly Reach

Unlock at level: 3

Piercing Trident

Увеличава областта на действие на втория и третия удар и получаваш 66% шанс да изхвърлиш враг във въздуха
Deadly Reach

Unlock at level: 9

Keen Eye

Третият удар увеличава Armor с 40% в продължение на 3 секунди.
Deadly Reach

Unlock at level: 18

Scattered Blows

Третият удар се заменя с атака, която ще удари врагове в рамките на 15 ярда за 165% щети базирани на оръжието от тип Lightning.
Deadly Reach

Unlock at level: 34

Strike from Beyond

Критични удари генерират допълнителни 3 Spirit.
Deadly Reach

Unlock at level: 47

Foresight

Третият удар увеличава щетите на всички атаки с 15% в продължение на 3 секунди.
Deadly Reach

Unlock at level: 54

 
Ниво 4 Blinding Flash Заслепяваща светлина

Blinding Flash

Defensive
Изисква: 10 Spirit
Презареждане: 15 сек

Създаване на ослепителна светлина, която заслепява всички врагове в рамките на 20 ярда за3 секунди. Елитните врагове се възстановяват по-бързо, но са поразени от 30% шанс да пропуснат с атаките си.

spell video preview

Заслепяваща светлина

Създаване на ослепителна светлина, която заслепява всички врагове в рамките на 20 ярда за3 секунди. Елитните врагове се възстановяват по-бързо, но са поразени от 30% шанс да пропуснат с атаките си.
Blinding Flash

Unlock at level: 4

Self Reflection

Увеличава продължителността в която са слепи за 6 секунди.
Blinding Flash

Unlock at level: 12

Blinded and Confused

Заслепените врагове имат тяхната скорост на придвижане намалена с 80%
Blinding Flash

Unlock at level: 19

Blinding Echo

Всеки заслепен враг ти дава 7 Spirit
Blinding Flash

Unlock at level: 28

Searing Light

Съюзници хванати в светлината получават 2393 регенерация на живот за 3 секунди. Регенерирания живот се увеличава с 30% от твоя бонус за възстановяване на живот от сфери с живот.
Blinding Flash

Unlock at level: 41

Faith in the Light

За 3 секунди след като се използва Blinding Flash, всичките ви атаки са подсилени и правят с 29% допълнителни щети
Blinding Flash

Unlock at level: 55

 
Ниво 5 Tempest Rush Буреносна атака

Tempest Rush

Seconday
Изисква: 15 Spirit
Презареждане: n/a

Втурвате се директно през враговете си правейки 240% щети на база на екипирано оръжие, по време на движението.

spell video preview

Буреносна атака

Втурвате се директно през враговете си правейки 240% щети на база на екипирано оръжие, по време на движението.
Tempest Rush

Unlock at level: 5

Northern Breeze

Намалява разходa при продължителното използване на Tempest Rush до 8 Spirit и увеличава щетите до 285%
Tempest Rush

Unlock at level: 11

Tailwind

Увеличава скоростта на движение на Tempest Rush с 25%.
Tempest Rush

Unlock at level: 20

Flurry

Увеличава силата на ефекта като, забавя движението на ударен враг с 80%.
Tempest Rush

Unlock at level: 33

Slipstream

Намалява взетите щети по време на движение с 20%.
Tempest Rush

Unlock at level: 45

Bluster

Ударените враговете са отхвърлени назад и техните щети са намалени с 20% за 1 секунда
Tempest Rush

Unlock at level: 56

 
Ниво 8 Breath of Heaven Божествено дихание

Breath of Heaven

Defensive
Изисква: 25 Spirit
Презареждане: 15 сек

Взрив на божествена енергия, която лекува вас и всички съюзници в рамките на 12 ярда за 10735-14038 кръв. Възстановената кръв се увеличава базирано на 30% от бонуса възстановена от сферите кръв

spell video preview

Божествено дихание

Взрив на божествена енергия, която лекува вас и всички съюзници в рамките на 12 ярда за 10735-14038 кръв. Възстановената кръв се увеличава базирано на 30% от бонуса възстановена от сферите кръв
Breath of Heaven

Unlock at level: 8

Circle of Scorn

Breath of Heaven също удря враговете за 505% базирани на оръжието (от тип Holy.)
Breath of Heaven

Unlock at level: 14

Circle of Life

Увеличава лечебната сила на Breath на Heaven за 21469-28705 живот.
Breath of Heaven

Unlock at level: 21

Blazing Wrath

Breath of Heaven увеличава щетите от вашите атаки с 10% в продължение на 9 секунди.
Breath of Heaven

Unlock at level: 32

Infused with Light

Придобийте 4 допълнителни Дух от Духа генериращи атаки в продължение на 5 секунди, след като се използва Breath на Heaven.
Breath of Heaven

Unlock at level: 44

Penitent Flame

Враговете изложени на Breath на Heaven побягват в страх в продължение на 1,5 секунди.
Breath of Heaven

Unlock at level: 59

 
Ниво 9 Dashing Strike Елегантен Удар

Dashing Strike

Techniques
Изисква: 25 Spirit
Презареждане: n/a

Бързо втурване към място на максимално разстояние от 50 ярда от първоначалното, правейки 305% щета базирано на екипираното оръжие. Възстановява се 1 използване всеки 6 секунди и можеш да пазиш 2 използвания

spell video preview

Елегантен Удар

Бързо втурване към място на максимално разстояние от 50 ярда от първоначалното, правейки 305% щета базирано на екипираното оръжие. Възстановява се 1 използване всеки 6 секунди и можеш да пазиш 2 използвания
Dashing Strike

Unlock at level: 9

Way of the Falling Star

След като удариш враг, скоростта на движение се увеличава с 20% за 3 секунди
Dashing Strike

Unlock at level: 15

Flying Side Kick

Получаваш 29% да избегнеш атака за 3 секунди след използване на умението
Dashing Strike

Unlock at level: 23

Quicksilver

Увеличава използванията на 3.
Dashing Strike

Unlock at level: 32

Soaring Skull

Изтрелваш себе си през въздуха и зашеметяваш всички врагове по пътя си с 60% за 4 секунди.
Dashing Strike

Unlock at level: 39

Blinding Speed

Последния враг през когото преминеш страда допълнителни 498% щети от тип физически за период от 2 секунди.
Dashing Strike

Unlock at level: 49

 
Ниво 11 Crippling Wave Осакатяваща вълна

Crippling Wave

Primary
Генерира: 12 Spirit
Презареждане: n/a

Отключва серия от помитащи атаки, които причиняват 143% щета на база на екипираното оръжие на всички врагове пред вас.Всеки трети удар нанася щети на всички врагове около вас и ги замайва, забавяйки тяхната скорост на движение с30%, както и атакуващата им скорост с 20% за 3секунди.

spell video preview

Осакатяваща вълна

Отключва серия от помитащи атаки, които причиняват 143% щета на база на екипираното оръжие на всички врагове пред вас.Всеки трети удар нанася щети на всички врагове около вас и ги замайва, забавяйки тяхната скорост на движение с30%, както и атакуващата им скорост с 20% за 3секунди.
Crippling Wave

Unlock at level: 11

Mangle

Увеличава щетите до 216% базирани на оръжието.
Crippling Wave

Unlock at level: 17

Concussion

Враговете ударени от Crippling Wave нанaсят 20% по-малко щети за 3 секунди.
Crippling Wave

Unlock at level: 26

Rising Tide

Критични удари генерират допълнителни 4 Дух.
Crippling Wave

Unlock at level: 36

Tsunami

Обхватът на третия удар на Crippling Wave се увеличава до 17 ярда
Crippling Wave

Unlock at level: 51

Breaking Wave

Враговете ударени от Crippling Wave вземат 10% допълнителни щети от всички атаки за 3 секунди.
Crippling Wave

Unlock at level: 57

 
Ниво 12 Wave of Light Светлинна вълна

Wave of Light

Seconday
Изисква: 75 Spirit
Презареждане: n/a

Фокусирате вълна от светлина, която смачква враговете за 473% щети на база на екипирано оръжие, последвано от допълнително 79% щета на база на екипираното оръжие, на всички врагове в права линия.

spell video preview

Светлинна вълна

Фокусирате вълна от светлина, която смачква враговете за 473% щети на база на екипирано оръжие, последвано от допълнително 79% щета на база на екипираното оръжие, на всички врагове в права линия.
Wave of Light

Unlock at level: 12

Wall of Light

Увеличава щетите на първоначалния удар до 709% щети базирани на оръжието от тип Holy.
Wave of Light

Unlock at level: 18

Explosive Light

Освобождава залпове от енергия, които нанасят 731% щети базирани на оръжието от тип Holy на близките врагове.
Wave of Light

Unlock at level: 25

Empowered Wave

Намалява цената на Wave of Light до 40 Дух.
Wave of Light

Unlock at level: 35

Blinding Light

Критични удари зашеметяват враговете за 4.5 секунди.
Wave of Light

Unlock at level: 49

Pillar of the Ancients

Призовавате древен стълб, който нанася 498% щети базирани на оръжието, последвано от допълнителни 498% базирани на оръжието след 2 секунди.
Wave of Light

Unlock at level: 57

 
Ниво 13 Exploding Palm Експлодираща длан

Exploding Palm

Techniques
Изисква: 40 Spirit
Презареждане: n/a

Кара целта да кърви за 1179% щета на база на екипираното оръжие, като физическа щета за 3секунди. Ако целта почине, докато кърви, тя експлодира и нанася 50% от максималния си живот като физически щети на всички близки врагове.

spell video preview

Експлодираща длан

Кара целта да кърви за 1179% щета на база на екипираното оръжие, като физическа щета за 3секунди. Ако целта почине, докато кърви, тя експлодира и нанася 50% от максималния си живот като физически щети на всички близки врагове.
Exploding Palm

Unlock at level: 13

The Flesh is Weak

Също така причинява целта да вземе 20% допълнителни щети за 9 секунди.
Exploding Palm

Unlock at level: 18

Strong Spirit

Ако целта експлодира от кървавене придобиваш 10 Дух за всеки ударен враг, уловена при взрива.
Exploding Palm

Unlock at level: 25

Creeping Demise

Също така намалява скоростта на движение на вашата цел с 80%. за 9 секунди
Exploding Palm

Unlock at level: 36

Impending Doom

Увеличава продължителността на ефекта на кървени и щетите на 2149% базирани на оръжието от тип Physical в продължение на 6 секунди.
Exploding Palm

Unlock at level: 44

Essence Burn

Вместо от кървене, целта ще гори за 1623% щети базирани на оръжието от тип Fire в продължение на 9 секунди. Ако целта умре, докато гори, тя експлодира причинявайки на всички близки врагове да горят за 258% щети базирани на оръжието от тип Fire в продължение на 3 секунди. Този ефект може да се случи няколко пъти.
Exploding Palm

Unlock at level: 51

 
Ниво 14 Cyclone Strike Циклонов Удар

Cyclone Strike

Focus
Изисква: 50 Spirit
Презареждане: n/a

Издърпвате 16 от вашите врагове в рамките на 24 ярда към вас, последвана от яростен взрив от енергия, която нанася 261% щета на база на екипираното оръжие.

spell video preview

Циклонов Удар

Издърпвате 16 от вашите врагове в рамките на 24 ярда към вас, последвана от яростен взрив от енергия, която нанася 261% щета на база на екипираното оръжие.
Cyclone Strike

Unlock at level: 14

Eye of the Storm

Намалява разходa на Дух на Cyclone Strike до 26 Дух.
Cyclone Strike

Unlock at level: 21

Implosion

Увеличава разстоянието от което враговете ще бъдат придърпани към вас до 34 ярда
Cyclone Strike

Unlock at level: 25

Sunburst

Удряш твоите врагове с експлозия която прави 454% щети от тип Fire.
Cyclone Strike

Unlock at level: 34

Wall of the wind

След като използвате Cyclone Strike придобивате 20% шанс да избягвате атаки в продължение на 3 секунди.
Cyclone Strike

Unlock at level: 41

Soothing Breeze

Cyclone Strike лекува вас и всички съюзници в рамките на 24 ярда за 4778 Life .
Cyclone Strike

Unlock at level: 55

 
Ниво 16 Way of the Hundred Fists Пътя на стоте юмрука

Way of the Hundred Fists

Първично
Генерира: 12 Spirit
Презареждане: n/a

Бърза серия от удари, които нанасят 192% щета на база на екипираното оръжие.

spell video preview

Пътя на стоте юмрука

Бърза серия от удари, които нанасят 192% щета на база на екипираното оръжие.
Way of the Hundred Fists

Unlock at level: 16

Hands of Lightning

Увеличава броя на попадения във втората серия от удари от 7 до 10 и щетите до 429%
Way of the Hundred Fists

Unlock at level: 24

Blazing Fists

Критичните удари увеличават скоростта на атаката и скоростта на движение с 5% в продължение на 5 секунди. Този ефект може да се събира до три пъти.
Way of the Hundred Fists

Unlock at level: 32

Fists of Fury

Със първата атака правиш лек скок като враговете взимат 60% допълнителни щети от тип Holy за 3 секунди. Тези допълнителни щети се акумулират множество пъти
Way of the Hundred Fists

Unlock at level: 40

Spirited Salvo

Всяко активиране на умението има 40% шанс да генерира 6 допълнителни Дух.
Way of the Hundred Fists

Unlock at level: 48

Windforce Flurry

Третият удар генерира вълна от вятъра, който причинява 191% щети базирани на оръжието от тип Cold към враговете директно пред вас.
Way of the Hundred Fists

Unlock at level: 60

 
Ниво 16 Serenity Спокойствие

Serenity

Defensive
Изисква: n/a
Презареждане: 20 сек

Вие сте обгърнати в защитен щит, който абсорбира всички входящи щети за 3 секунди и предоставя имунитет към всички объркващи ефекти.

spell video preview

Спокойствие

Вие сте обгърнати в защитен щит, който абсорбира всички входящи щети за 3 секунди и предоставя имунитет към всички объркващи ефекти.
Serenity

Unlock at level: 16

Peaceful Repose

Когато е активиран, Serenity ви лекува за 11395-12427 точки живот.
Serenity

Unlock at level: 23

Reap What is Sown

Докато си под ефекта на Serenity правиш 438% от щетите на оръжието на всички врагове 20 ярда около теб.
Serenity

Unlock at level: 29

Tranquility

Разширява защитния щит да обхваща съюзниците в рамките на 45 ярда за 2 секунди и ги прави имунизирани към попадане под контрол на ефекти като Slow и Frozen и прехвърля 18497 от щетите към теб през период от 3 секунди.
Serenity

Unlock at level: 39

Ascension

Увеличава продължителността на Serenity до 4 секунди.
Serenity

Unlock at level: 47

Instant Karma

Докато Serenity е активно можеш да преминаваш през чудовища без да те спират.
Serenity

Unlock at level: 54

 
Ниво 17 Seven-Sided Strike Седемстранен удар

Seven-Sided Strike

Focus
Изисква: 50 Spirit
Презареждане: 30 сек

Втурване бързо между близките врагове, нанасяйки 7 удара, който правят 5677% щета на база на екипираното оръжие.

spell video preview

Седемстранен удар

Втурване бързо между близките врагове, нанасяйки 7 удара, който правят 5677% щета на база на екипираното оръжие.
Seven-Sided Strike

Unlock at level: 17

Sudden Assault

Телепортирате се до целта, увеличавайки щетите, нанесени на 6477% щети базирани на оръжието през 7 удара.
Seven-Sided Strike

Unlock at level: 23

Several-Sided Strike

Увеличава броя на удари до 10.
Seven-Sided Strike

Unlock at level: 29

Pandemonium

Враговете засегнати от Seven-Sided Strike са зашеметени за седем секунди.
Seven-Sided Strike

Unlock at level: 37

Sustained Attack

Намалява презареждането на Seven Sided Strike на 17 секунди.
Seven-Sided Strike

Unlock at level: 43

Fulminating Onslaught

Всеки удар експлодира, причиняващ 977% щети базирани на оръжието от тип Holy в седем ярда радиус около целта.
Seven-Sided Strike

Unlock at level: 60

 
Ниво 19 Mantra of Evasion Мантра на избягването

Mantra of Evasion

Mantras
Изисква: 50 Spirit
Презареждане: n/a

Рецитирате мантра, която дава на вас и вашите съюзници в рамките на 40 ярда, 17% шанс да избегнат атаки за 3 миниту. За 3 секунди след активирането, вторият ефект дава още 17% шанс за избягване на атаки. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.

spell video preview

Мантра на избягването

Рецитирате мантра, която дава на вас и вашите съюзници в рамките на 40 ярда, 17% шанс да избегнат атаки за 3 миниту. За 3 секунди след активирането, вторият ефект дава още 17% шанс за избягване на атаки. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.
Mantra of Evasion

Unlock at level: 19

Hard Target

Mantra of Evasion също така увеличава бронята ви с 20%.
Mantra of Evasion

Unlock at level: 24

Divine Protection

Защитава теб и твоите съотборници, когато са под 25% кръв, давайки щит, който редуцира демиджа с 80% за 3 секунди. Веднъж на всеки 90 секунди.
Mantra of Evasion

Unlock at level: 33

Wind through the Reeds

Mantra of Evasion също така увеличава скоростта на движение с 10%.
Mantra of Evasion

Unlock at level: 40

Perseverance

Mantra of Evasion намалява продължителността на всички объркващи ефекти, като забавяне или замразяване с 20%.
Mantra of Evasion

Unlock at level: 50

Backlash

Успешното избягване на атака има шанс да създаде изблик на пламък нанасящ 35% щета на база на екипираното оръжие, като огън на всички близки врагове.
Mantra of Evasion

Unlock at level: 58

 
Ниво 21 Mantra of Retribution Наказателна мантра

Mantra of Retribution

Mantras
Изисква: 50 Spirit
Презареждане: n/a

Рецитирате мантра, която кара вас и вашите съюзници в рамките на 40 ярда, да отразявате щети нанесени от близък бой равни на 101%, обратно на враговете си, като свещени щети.. За 3 секунди след активирането се увеличава до 202%. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.

spell video preview

Наказателна мантра

Рецитирате мантра, която кара вас и вашите съюзници в рамките на 40 ярда, да отразявате щети нанесени от близък бой равни на 101%, обратно на враговете си, като свещени щети.. За 3 секунди след активирането се увеличава до 202%. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.
Mantra of Retribution

Unlock at level: 21

Retaliation

Увеличава размера на щетите, отразени от мантрата до 202% като Fire
Mantra of Retribution

Unlock at level: 28

Transgression

Увеличава скоростта на атака за вас и вашите съюзници с 10%.
Mantra of Retribution

Unlock at level: 36

Indignation

Всеки, който поеме щети отразени от Mantra of Retribution, има 20% шанс да бъде зашеметен за 3 секунди.
Mantra of Retribution

Unlock at level: 41

Against All Odds

Противниците наранени от мантрата имат 75% шанс да страдат от обратни ефекти, които нанасят 101% щета като Holy
Mantra of Retribution

Unlock at level: 56

Collateral Damage

Нападател, който е изпитъл ефекта на Mantra of Retribution, има 30% шанс да пострада от експлозия, която нанася 45% щета на база на екипираното оръжие, на себе си и на близките врагове.
Mantra of Retribution

Unlock at level: 59

 
Ниво 21 Sweeping Wind Помитащ вятър

Sweeping Wind

Techniques
Изисква: 75 Spirit
Презареждане: n/a

Заобикаляте себе си във вихър, който непрекъснато нанася 30% щети на база на екипираното оръжие, на всички врагове в рамките на 10 ярда. Вихърът трае 6 секунди и се обновява всеки път, когато нанесете удар от близо, и има възможност да се натрупа до 3 пъти. Нанасянето на критична атака има шанс да увеличи ефекта вихъра до 2 пъти за общо 90% щета на база на екипираното оръжие, на близките врагове.

spell video preview

Помитащ вятър

Заобикаляте себе си във вихър, който непрекъснато нанася 30% щети на база на екипираното оръжие, на всички врагове в рамките на 10 ярда. Вихърът трае 6 секунди и се обновява всеки път, когато нанесете удар от близо, и има възможност да се натрупа до 3 пъти. Нанасянето на критична атака има шанс да увеличи ефекта вихъра до 2 пъти за общо 90% щета на база на екипираното оръжие, на близките врагове.
Sweeping Wind

Unlock at level: 21

Master of Wind

Увеличава продължителността на вихъра на 15 секунди.
Sweeping Wind

Unlock at level: 27

Blade Storm

Засилване на вихъра, увеличавайки щетите на стак до 40% базирани на оръжието. Това увеличава щетите с три стака до 119% базирани на оръжието.
Sweeping Wind

Unlock at level: 33

Fire Storm

Увеличава радиуса на вихъра до 14 ярда и променя щетите в тип Fire.
Sweeping Wind

Unlock at level: 38

Inner Storm

Докато вихъра е при максимален брой стакове , ще спечелите 4 Дух в секунда.
Sweeping Wind

Unlock at level: 46

Cyclone

Докато вихъра е при максимален брой сталпве , Критичните удари имат шанс създадат светкавично торнадо, което периодично удря близките врагове за 23% щети базирани на оръжието от тип Lightning. Всеки създадено торнадо продължава 3 секунди.
Sweeping Wind

Unlock at level: 56

 
Ниво 22 Inner Sanctuary Духовно светилище

Inner Sanctuary

Defensive
Изисква: 30 Spirit
Презареждане: 30 сек

Създавате рунически кръг на защитата, на земята и в продължение на 6 секунди, намалява поетите щети с 55% на теб и на твоите съюзници

spell video preview

Духовно светилище

Създавате рунически кръг на защитата, на земята и в продължение на 6 секунди, намалява поетите щети с 55% на теб и на твоите съюзници
Inner Sanctuary

Unlock at level: 22

Safe Haven

Когато изтече Inner Sanctuary земята e осветена в продължение на 8 секунди през него не могат да преминат врагове
Inner Sanctuary

Unlock at level: 26

Sanctified Ground

Вие и вашите съюзници, стоящи в района на действие на Inner Sanctuary регенерирате 2279 живот всяка секунда.
Inner Sanctuary

Unlock at level: 31

Consecration

Съюзниците които стоят в зоната са имунизирани към магии които биха ги накарали да загубят контрол върху героя
Inner Sanctuary

Unlock at level: 37

Circle of Protection

Отскачаш до посочено място като създаваш щит за твоите съюзници който абсорбира 13764 щети за 3 секунди след което създаваш Inner Sanctuary
Inner Sanctuary

Unlock at level: 43

Forbidden Palace

Враговете които седят в зоната се движат 80% по-бавно и взимат 30% повече щети.
Inner Sanctuary

Unlock at level: 58

 
Ниво 22 Mystic Ally Мистичен съюзник

Mystic Ally

Focus
Изисква: n/a
Презареждане: 30 сек

Извиквате мистичен съюзник, за да се бори заедно с вас, докато не бъде разрушен. Съюзникът ви удря с 40% щети на база на екипираното от вас оръжие, като физически. При активиране на умението щетите му биват увеличени със 100%. Ако умре то съюзника се възкресява след 5 секунди

spell video preview

Мистичен съюзник

Извиквате мистичен съюзник, за да се бори заедно с вас, докато не бъде разрушен. Съюзникът ви удря с 40% щети на база на екипираното от вас оръжие, като физически. При активиране на умението щетите му биват увеличени със 100%. Ако умре то съюзника се възкресява след 5 секунди
Mystic Ally

Unlock at level: 22

Water Ally

Призоваваш съюзник със същността на вода. При активиране Съюзникът придобива способността да се извърши 7 бързи вълниеви атака, всяка от която нанася 190% щети базирани на оръжиетоот тип Coldи
Mystic Ally

Unlock at level: 27

Fire Ally

Призоваваш съюзник със същността на огъня.При активиране Съюзникът придобива способността да се експлодира за 149% щети базирани на оръжието от тип Fire
Mystic Ally

Unlock at level: 31

Air Ally

Призоваваш съюзник със същността на въздуха. При активиране съюзникът ти възстановява 100 Дух
Mystic Ally

Unlock at level: 39

Eternal Ally

При активиране съюзникът ти се саможертва като ти възстановява 100% от живота
Mystic Ally

Unlock at level: 46

Earth Ally

Призоваваш съюзник със същността на земята. При активиране съюзникът ти се превреща в голям камък който се търкаля из бойното поле и причинява 333% от тип Physical всяка секунда и отблъсква враговете ти.
Mystic Ally

Unlock at level: 53

 
Ниво 26 Mantra of Healing Лекуваща мантра

Mantra of Healing

Mantras
Изисква: 50 Spirit
Презареждане: n/a

Рецитирате мантра, която кара вас и вашите съюзници в рамките на 40 ярда, да получат повишена регенерация на живот, равна на 826 живот на секунда. Възстановената кръв се увеличава базирано на 30% от бонуса възстановена от сферите кръв За 3 секунди след активирането, ефектта върху вас, се увеличава до 9554 живот в секунда. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.

spell video preview

Лекуваща мантра

Рецитирате мантра, която кара вас и вашите съюзници в рамките на 40 ярда, да получат повишена регенерация на живот, равна на 826 живот на секунда. Възстановената кръв се увеличава базирано на 30% от бонуса възстановена от сферите кръв За 3 секунди след активирането, ефектта върху вас, се увеличава до 9554 живот в секунда. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.
Mantra of Healing

Unlock at level: 26

Sustenance

Увеличава пасивната регенерация на живот до 1652 живот на секунда
Mantra of Healing

Unlock at level: 31

Circular Breathing

Мантрата ти възстановява 3 Дух на секунда
Mantra of Healing

Unlock at level: 38

Boon of Protection

Мантрата ти дава 551 живот когато удряш врагове
Mantra of Healing

Unlock at level: 42

Heavenly Body

Мантрата ти дава 10% виталити
Mantra of Healing

Unlock at level: 48

Tine of Need

Мантрата увеличава устоичивостта ти към всички елементи с 20%
Mantra of Healing

Unlock at level: 53

 
Ниво 30 Mantra of Conviction Мантра за съдимост

Mantra of Conviction

Mantras
Изисква: 50 Spirit
Презареждане: n/a

Рецитирате мантра, която всички врагове в рамките на 20 ярда от вас да поемат 10%допълнителни щети. За 3 секунди след активирането, ефектта се увеличава на 20%. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.

spell video preview

Мантра за съдимост

Рецитирате мантра, която всички врагове в рамките на 20 ярда от вас да поемат 10%допълнителни щети. За 3 секунди след активирането, ефектта се увеличава на 20%. Можете да имате само една мантра активна в даден момент.
Mantra of Conviction

Unlock at level: 30

Overawe

Увеличава пасивния бонус до 16% бонус щети
Mantra of Conviction

Unlock at level: 35

Intimidation

Враговете афектирани от мантрата правят 15% по-малко щети
Mantra of Conviction

Unlock at level: 44

Dishearten

Мантрата забавя бързината на движение с 80%
Mantra of Conviction

Unlock at level: 47

Reclamation

Ако убиеш враг афектиран от мантрата получаваш 30% бонус бързина на движение
Mantra of Conviction

Unlock at level: 55

Submission

Враговете афектирани от мантрата страдат от 38% щети всяка секунда
Mantra of Conviction

Unlock at level: 60

 
Ниво 61 Epiphany Име на умението BG

Epiphany

Фокус
Изисква: n/a
Презареждане: 60 сек

Получаваш просветление като ти се увеличава регенерацията на дух с 20 на секунда и всички твой атаки автоматично те телепортират до противника за следващите 15 секунди.

spell video preview

Име на умението BG

Получаваш просветление като ти се увеличава регенерацията на дух с 20 на секунда и всички твой атаки автоматично те телепортират до противника за следващите 15 секунди.
Epiphany

Unlock at level: 61

Desert Shroud

Обгръщаш се със пясък като намаляваш щетите които поемаш с 50%
Epiphany

Unlock at level: 62

Ascendance

Зареждаш се със светкавици при което на всеки 10 изминати ярда атаката ти зашеметява враговете ти за 1.5 секунди
Epiphany

Unlock at level: 63

Soothing Mist

Обгръщаш се с вода като уменията ти възстановяват 4129 точки живот на теб и на твоите съюзници в 30 ярда радиус
Epiphany

Unlock at level: 65

Windwalker

Всеки враг който убиеш докато е активно умението ти дава 3% бързина на атака до края на умението
Epiphany

Unlock at level: 67

Inner Fire

Обгръщаш се с огън като всяка атака да причинява 353% щети на базата на екипираното оръжие (с тип Fire)
Epiphany

Unlock at level: 69