Ниво 1 Poison Dart Отровна стрела

Poison Dart

Първично
Изисква: 10 Mana
Презареждане: n/a

Изстрелва смъртоносна отровна стрела, която нанася 155% от щетите на оръжието като Отрова и допълнителни 40% от щетите на оръжието като Отрова в следващите 2 секунди.

spell video preview

Отровна стрела

Изстрелва смъртоносна отровна стрела, която нанася 155% от щетите на оръжието като Отрова и допълнителни 40% от щетите на оръжието като Отрова в следващите 2 секунди.
Poison Dart

Unlock at level: 1

Splinters
Множество стрели

Изстрелва 3 отровни стрели, всяка от които нанася 65% от щетите на оръжието.
Poison Dart

Unlock at level: 6

Numbing Dart
Приспивна стреличка

Токсините в отровната стрела забавят враговете с 60% за 2 секунди.
Poison Dart

Unlock at level: 13

Spined Dart
Въртяща се стреличка

Получава 25 Мана всеки път, когато отровната стрела уцели противник.
Poison Dart

Unlock at level: 25

Flaming Dart
Горяща стреличка

Запалва стрелата, нанасяйки 275% огнени щети за 4 секунди.
Poison Dart

Unlock at level: 43

Snake to the Face
Змия в лицето

Превръща отровната стрела в змия, която има 25% шанс да зашемети противника за 1,5 секунди.
Poison Dart

Unlock at level: 52

 
Ниво 2 Grasp of the Dead Мъртвешка прегръдка

Grasp of the Dead

Вторично
Изисква: 150 Mana
Презареждане: 8 сек

Призрачни ръце се протягат от земята, забавяйки движението на враговете с 60% и нанасяйки 560% щети на оръжието като физически поражения за 8 секунди.

spell video preview

Мъртвешка прегръдка

Призрачни ръце се протягат от земята, забавяйки движението на враговете с 60% и нанасяйки 560% щети на оръжието като физически поражения за 8 секунди.
Grasp of the Dead

Unlock at level: 2

Unbreakable Grasp
Неразделима прегръдка

Увеличава забавянето до 80%.
Grasp of the Dead

Unlock at level: 7

Groping Eels
Змиорки

Увеличава нанесените щети до 880% като физически поражения.
Grasp of the Dead

Unlock at level: 15

Death is Life
Смъртта е живот

Противниците, които умрат в зоната на Grasp of the Dead имат 10% шанс да оставят след себе си Сфера на живота или да призоват куче зомби.
Grasp of the Dead

Unlock at level: 25

Desperate Grasp
Прегръдката на отчаянието

Намалява времето за презареждане на Grasp of the Dead на 6 секунди.
Grasp of the Dead

Unlock at level: 28

Rain of Corpses
Дъжд от трупове

Oт небето падат трупове и нанасят 420% от щетите на оръжието като физически поражения на намиращи се в близост противници.
Grasp of the Dead

Unlock at level: 53

 
Ниво 3 Corpse Spiders Мършоядни паяци

Corpse Spiders

Първично
Изисква: n/a
Презареждане: n/a

Хвърля гърне с 4 паяка, които атакуват намиращите се на близо противници, нанасяйки 216% от щетите на оръжието като физически поражения.

spell video preview

Мършоядни паяци

Хвърля гърне с 4 паяка, които атакуват намиращите се на близо противници, нанасяйки 216% от щетите на оръжието като физически поражения.
Corpse Spiders

Unlock at level: 3

Leaping Spiders
(Скачащи паяци)

Хвърляне на гърне с паяци, които скачат до 25 ярда и атакуват противниците за 238% от щетите на оръжието като физически поражения.
Corpse Spiders

Unlock at level: 9

Spider Queen
(Кралица на паяците)

Хвърляне на гърне с паяк-кралица, която ражда паячета и по този начин нанася 1575% от щетите на оръжието като отровни поражения. Може да има само един паяк-кралица в даден момент.
Corpse Spiders

Unlock at level: 18

Widowmakers
(вдовици)

Хвърляне на гърне с паяци, които връщат по 3 мана на удар.
Corpse Spiders

Unlock at level: 33

Medusa Spiders
(Паяци медуза)

Хвърляне на гърне с парализиращи паяци, които имат 100% шанс да забавят враговете с 60% при всеки удар.
Corpse Spiders

Unlock at level: 45

Blazing Spiders
(Пламтящи паяци)

Хвърляне на гърне с паяци, които нанасят 259% от щетите на оръжието като огнени поражения.
Corpse Spiders

Unlock at level: 55

 
Ниво 4 Summon Zombie Dogs Зомби кучета

Summon Zombie Dogs

Защитно
Изисква: n/a
Презареждане: 45 сек

Призовава Zombie Dogs от дълбините, които се бият на твоя страна. Всяко куче нанася 12% от щетите на оръжието на удар като физически поражения.

spell video preview

Зомби кучета

Призовава Zombie Dogs от дълбините, които се бият на твоя страна. Всяко куче нанася 12% от щетите на оръжието на удар като физически поражения.
Summon Zombie Dogs

Unlock at level: 4

Rabid Dogs

Зомби кучетата придобиват заразна захапка, която нанася 30% от щетите на оръжието като отровни поражения за 3 секунди.
Summon Zombie Dogs

Unlock at level: 12

Final Gift

Зомби кучетата имат 15% шанс да оставят след себе си Сфера на живота, когато умрат.
Summon Zombie Dogs

Unlock at level: 19

Life Link

Зомби кучетата поемат 10% от щетите, които понасяш.
Summon Zombie Dogs

Unlock at level: 28

Burning Dogs

Зомби кучетата избухват в пламъци, които изгарят намиращите се на близо противници за 20% от щетите на оръжието като огнени поражения.
Summon Zombie Dogs

Unlock at level: 40

Leeching Beasts

Зомби кучетата те лекуват за 100% от твоят Живот на удар с всеки свой удар.
Summon Zombie Dogs

Unlock at level: 54

 
Ниво 5 Firebats Огнени прилепи

Firebats

Вторично
Изисква: 225 Mana
Презареждане: n/a

Призовава рояк прилепи, които изгарят противниците пред вас за 425% от щетите на оръжието като Огнени поражения.

spell video preview

Огнени прилепи

Призовава рояк прилепи, които изгарят противниците пред вас за 425% от щетите на оръжието като Огнени поражения.
Firebats

Unlock at level: 5

Dire Bats
Огромни прилепи

Призовава по-малко, но по-големи прилепи, които летят на по-дълга дистанция и нанасят 300% от щетите на оръжието като огнени поражения.
Firebats

Unlock at level: 11

Vampire Bats
Прилепи вампири

Огнените прилепи вече не консумират мана по време на използването.
Firebats

Unlock at level: 19

Plague Bats
Заразни прилепи

Болни прилепи летят към враговете и ги заразяват. Пораженията са ниски в началото, но се увеличават до 638% от щетите на оръжието като отровни поражения.
Firebats

Unlock at level: 29

Hungry Bats
Гладни прилепи

Бързо призовава прилепи, които поразяват близките противници за 350% щети от оръжието като огнени поражения.
Firebats

Unlock at level: 45

Cloud of bats
Облак от прилепи

Призовава вихрушка от прилепи, които поразяват близките противници за 450% от щетите на оръжието като огнени поражения. Пораженията се увеличават с 20% всяка секунда до максимум от 100%
Firebats

Unlock at level: 56

 
Ниво 8 Horrify Ужас

Horrify

Защитно
Изисква: n/a
Презареждане: 16 сек

Поставя призрачна маска, която ужасява враговете, намиращи се в радиус от 12 ярда и ги кара да тичат уплашени в продължение на 4 секунди.

spell video preview

Ужас

Поставя призрачна маска, която ужасява враговете, намиращи се в радиус от 12 ярда и ги кара да тичат уплашени в продължение на 4 секунди.
Horrify

Unlock at level: 8

Phobia
(Фобия)

Увеличава времето, в което противниците са уплашени на 6 секунди.
Horrify

Unlock at level: 14

Stalker
(Вилнеене)

Увеличава скоростта на придвижване с 20% за 4 секунди след използването на Horrify.
Horrify

Unlock at level: 21

Face of Death
(Облик на Смъртта)

Увеличава радиуса на Horrify до 24 ярда.
Horrify

Unlock at level: 34

Frightening Aspect
(Ужасно Изражение)

Придобиваш 100% броня за 8 секунди след използване на Horrify.
Horrify

Unlock at level: 44

Ruthless Terror
(Безмилостно Тероризиране)

Получаваш 55 мана за всеки уплашен противник.
Horrify

Unlock at level: 56

 
Ниво 9 Soul Harvest Събиране на Души

Soul Harvest

Тероризиращо
Изисква: n/a
Презареждане: 15 сек

Храниш се с живата сила на до 5 противника в рамките на 16 ярда. Придобиваш 2% Интелект за всеки засегнат противник. Ефектът трае 30 секунди.

spell video preview

Събиране на Души

Храниш се с живата сила на до 5 противника в рамките на 16 ярда. Придобиваш 2% Интелект за всеки засегнат противник. Ефектът трае 30 секунди.
Soul Harvest

Unlock at level: 9

Swallow Your Soul
(Поглъщане на Души)

Придобиваш мана и увеличаваш максималната си мана с 5% за всеки засегнат противник.
Soul Harvest

Unlock at level: 15

Siphon
(Източване)

Получаваш 4954 живот за всеки засегнат противник.
Soul Harvest

Unlock at level: 21

Languish
(Отслабване)

Намалява скоростта на придвижване на засегнатите противници с 80% и скоростта им на атака с 50% за 5 секунди.
Soul Harvest

Unlock at level: 32

Soul to Waste
(Износване на Души)

Удължава продължителността на Soul Harvest до 60 секунди.
Soul Harvest

Unlock at level: 39

Vengeful Spirit
(Отмъстителна Душа)

Засегнатите противници са поразени за 630% от щетите на оръжието като физически поражения.
Soul Harvest

Unlock at level: 49

 
Ниво 11 Plague of Toads Жабешка Чума

Plague of Toads

Основно
Изисква: n/a
Презареждане: n/a

Освобождава жаби, които нанасят 190% от щетите на оръжието като отрова на противници, които влязат в контакт с тях.

spell video preview

Жабешка Чума

Освобождава жаби, които нанасят 190% от щетите на оръжието като отрова на противници, които влязат в контакт с тях.
Plague of Toads

Unlock at level: 11

Explosive Toads
(Експлодиращи Жаби)

Мутират в Жаби-бикове, които експлодират, нанасяйки 245% от щетите на оръжието като огнени поражения.
Plague of Toads

Unlock at level: 17

Toad of Hugeness
(Гигантска Жаба)

Мутират в жаби, които пронизват противниците за 130% от щетите на оръжието като отровни поражения.
Plague of Toads

Unlock at level: 24

Rain of Toads
(Дъжд от Жаби)

Кара жабите да валят от небето, нанасяйки 182% от щетите на оръжието като отровни поражения за 2 секунди на всички противници в зоната.
Plague of Toads

Unlock at level: 35

Addling Toads
(Подлудяващи Жаби)

Мутират в жълти жаби, които нанасят 190% от щетите на оръжието като отровни поражения и имат 15% шанс да объркат засегнатите противници за 4 секунди.
Plague of Toads

Unlock at level: 51

Toad Affinity
(Жабешка Общтност)

Получаваш 9 мана всеки път , когато жаба удари противник.
Plague of Toads

Unlock at level: 54

 
Ниво 12 Haunt Обладаване

Haunt

Вторично
Изисква: 200 Mana
Презареждане: n/a

Обсебва врага с призрак, нанасящ 1465% от щетите на оръжието като студени поражения за 6 секунди. Ако врагът умре, духът преследва нов враг.

spell video preview

Обладаване

Обсебва врага с призрак, нанасящ 1465% от щетите на оръжието като студени поражения за 6 секунди. Ако врагът умре, духът преследва нов враг.
Haunt

Unlock at level: 12

Consuming Spirit
(Консумиращ Дух)

Призракът възвръща 413 живот в секунда.
Haunt

Unlock at level: 18

Resentful Spirit
(Недоволен Дух)

Освобождава два призрака с всяко използване.
Haunt

Unlock at level: 23

Lingering Spirit
(Дебнещ Дух)

Ако няма останали врагове, призракът остава наоколо за 10 секунди, търсейки нови.
Haunt

Unlock at level: 35

Grasping Spirit
(Улавящ Дух)

Забавя движението на обсебените врагове с 60%.
Haunt

Unlock at level: 48

Draining Spirit
(Пресушаващ Дух)

Призракът възвръща 25 мана в секунда.
Haunt

Unlock at level: 57

 
Ниво 13 Sacrifice Саможертва

Sacrifice

Тероризиращо
Изисква: n/a
Презареждане: n/a

Жертва своите зомби кучета, карайки ги да експлодират, като всяко от тях нанася 185% от щетите на оръжието като физически поражения на всички противници до 12 ярда.

spell video preview

Саможертва

Жертва своите зомби кучета, карайки ги да експлодират, като всяко от тях нанася 185% от щетите на оръжието като физически поражения на всички противници до 12 ярда.
Sacrifice

Unlock at level: 13

Black Blood
(Черна Кръв)

Кръв изригва от труповете на кучетата и забавя враговете с 60% за 8 секунди.
Sacrifice

Unlock at level: 18

Next of Kin
(Следващо Поколение)

Всяко пожертвано куче зомби има 35% шанс да се прероди като ново куче зомби.
Sacrifice

Unlock at level: 24

Pride
(Гордост)

Получаваш 60 мана за всяко пожертвано куче.
Sacrifice

Unlock at level: 36

For the Master
(За Господаря)

Получаваш 16515 живот за всяко пожертвано куче.
Sacrifice

Unlock at level: 41

Provoke the Pack
(Провокация на Глутницата)

Получаваш 5% увеличени щети в следващите 30 секунди за всяко пожертвано куче.
Sacrifice

Unlock at level: 51

 
Ниво 14 Zombie Charger Нападащо Зомби

Zombie Charger

Разлагащо
Изисква: 150 Mana
Презареждане: n/a

Призовава дръзко, самоубийствено зомби, което нанася 560% от щетите на оръжието като отровни поражения на всички противници по пътя си, преди да се разпадне.

spell video preview

Нападащо Зомби

Призовава дръзко, самоубийствено зомби, което нанася 560% от щетите на оръжието като отровни поражения на всички противници по пътя си, преди да се разпадне.
Zombie Charger

Unlock at level: 14

Pile On
(Купчина)

Призовава кула от зомбита, която падайки нанася 800% от щетите на оръжието като физически поражения на всички противници, които удари.
Zombie Charger

Unlock at level: 21

Undeath
(Не мъртъв)

Ако зомбито убие противник, то се възстановява и атакува близките противници с 360% щети на оръжието като отровни поражения. Този ефект се повтаря до 2 пъти.
Zombie Charger

Unlock at level: 27

Wave of Zombies
(Вълна от Зомбита)

Зимни мечки зомбита изпълзяват от земята и тичат във всички посоки, нанасяйки 196% щети на оръжието като студени поражения на всички противници по пътя си.
Zombie Charger

Unlock at level: 33

Explosive Beast
(Експлодиращ Звяр)

Призовава зомби куче, което се втурва към противниците и експлодира, нанасяйки 532% от щетите на оръжието като огнени поражения на всички противници в радиус от 9 ярда.
Zombie Charger

Unlock at level: 42

Zombie Bears
(Зомбирани Мечки)

Призовава зомби мечки, които стъпкват враговете. Всяка мечка нанася 392% щети на оръжието като отровни поражения на всички врагове в зоната.
Zombie Charger

Unlock at level: 54

 
Ниво 16 Spirit Walk Призрачна Походка

Spirit Walk

Защитно
Изисква: n/a
Презареждане: 15 сек

Напускаш физическото си тяло и влизаш в света на духовете за 2 секунди. Докато си в света на духовете, движението ти е безпрепятствано.

spell video preview

Призрачна Походка

Напускаш физическото си тяло и влизаш в света на духовете за 2 секунди. Докато си в света на духовете, движението ти е безпрепятствано.
Spirit Walk

Unlock at level: 16

Jaunt
(Разходка)

Увеличава продължителността на Духовната разходка на 3 секунди.
Spirit Walk

Unlock at level: 23

Honored Guest
(Почетен Гост)

Получаваш 20% от своята мана, когато активираш Духовната разходка.
Spirit Walk

Unlock at level: 29

Umbral Shock
(Изгарящ Шок)

Когато Духовната разходка свърши, твоето физическо тяло изригва с 750% щети от оръжието като огнени поражения на всички противници до 10 ярда.
Spirit Walk

Unlock at level: 38

Severance
(Разкъсване)

Нанасяш щети на противниците, през които преминаваш в духовна форма-225% от щетите на оръжието като физически поражения за 2 секунди.
Spirit Walk

Unlock at level: 47

Healing Journey
(Лечебно Пътешествие)

Получаваш 14% от максималния си Живот при активиране на Духовната разходка.
Spirit Walk

Unlock at level: 53

 
Ниво 17 Spirit Barrage Призрачна Бариера

Spirit Barrage

Разлагащо
Изисква: 100 Mana
Презареждане: n/a

Бомбардира противника с 4 призрачни мълнии, нанасяйки 425% от щетите на оръжието като студени поражения.

spell video preview

Призрачна Бариера

Бомбардира противника с 4 призрачни мълнии, нанасяйки 425% от щетите на оръжието като студени поражения.
Spirit Barrage

Unlock at level: 17

The Spirit Is Willing
(Духът Желае)

Получаваш 12 мана при всеки удар на Призначната завеса.
Spirit Barrage

Unlock at level: 23

Well of Souls
(Извор на Души)

Три допълнителни призрака търсят противници и нанасят 65% от щетите на оръжието като студени поражения.
Spirit Barrage

Unlock at level: 32

Phantasm
(Видение)

Призовава призрак, който нанася 675% от щетите на оръжието като студени поражения за 5 секунди, на всички противници в рамките на 10 ярда. Може да имаш не повече от 3 призрака едновременно.
Spirit Barrage

Unlock at level: 37

Phlebotomize
(Кръвопролитие)

Всяка призрачна мълния има 4% шанс да подчини своята цел за 4 секунди.
Spirit Barrage

Unlock at level: 44

Manitou
(Дух)

Призовава призрак, който се рее над теб, пускайки мълнии по намиращите се на близо врагове, нанасяйки 2900% от щетите на оръжието като студени поражения за 20 секунди.
Spirit Barrage

Unlock at level: 59

 
Ниво 19 Gargantuan Великан

Gargantuan

Вуду
Изисква: 147 Mana
Презареждане: 60 сек

Призовава огромно зомби като съюзник. Атаките на великана нанасят 25% от щетите на оръжието, образувайки ги във физически.

spell video preview

Великан

Призовава огромно зомби като съюзник. Атаките на великана нанасят 25% от щетите на оръжието, образувайки ги във физически.
Gargantuan

Unlock at level: 19

Humongoid
(Разчистване)

Великанът придобива умението „Разсичане“, с което атаките му засягат няколко противника за 130% от щетите на оръжието като физически поражения.
Gargantuan

Unlock at level: 22

Restless Giant
(Нервен Гигант)

Когато Великанът се сблъска е елитен противник или е заобиколен от 5 или повече противници, той се разярява за 15 секунди, придобивайки:
20% скорост на придвижване
35% скорост на атаките
200% физически щети
Този ефект не може да се случва повече от веднъж на 120 секунди. Елитните противници включват шампиони, редки, босове и други играчи.
Gargantuan

Unlock at level: 29

Wrathful Protector
(Разярен Защитник)

Призовава по-силен великан да се бие за теб за 15 секунди. Юмруците на Великана горят, нанасяйки 575% от щетите на оръжието като огнени поражения и отхвърлят враговете назад.
Gargantuan

Unlock at level: 39

Big Stinker
(Голяма Гад)

Великанът е заобиколен от отровен облак, който нанася 45% от щетите на оръжието като отровни поражения всяка секунда на намиращите се в близост противници.
Gargantuan

Unlock at level: 48

Bruiser
(Брутализъм)

Великанът притежава способността периодично да размазва противниците, нанасяйки 200% от щетите на оръжието като физически поражения и ги зашеметява за 3 секунди.
Gargantuan

Unlock at level: 56

 
Ниво 21 Firebomb Огнена Бомба

Firebomb

Първично
Изисква: 10 Mana
Презареждане: n/a

Хвърля експлозивен череп, който нанася 155% от щетите на оръжието като огнени поражения на всички врагове, намиращи се на 8 ярда.

spell video preview

Огнена Бомба

Хвърля експлозивен череп, който нанася 155% от щетите на оръжието като огнени поражения на всички врагове, намиращи се на 8 ярда.
Firebomb

Unlock at level: 21

Flash Fire
(Светкавичен Огън)

Вместо да експлодира за щети в определена зона, всяка Огнена бомба отскача по 6 допълнителни противника. Щетите са намалени с 15% на отскок.
Firebomb

Unlock at level: 28

Roll the Bones
(Търкалящи се кокали)

Черепът подскача 2 пъти.
Firebomb

Unlock at level: 31

Fire Pit
(Огнен Кратер)

Експлозията създава огнена локва, която нанася 60% от щетите на оръжието като огнени поражения за 3 секунди.
Firebomb

Unlock at level: 38

Pyrogeist
(Огнен Дух)

Създава огнена колона, която бълва огън по най-близкия противник, нанасяйки 560% от щетите на оръжието като огнени поражения за 6 секунди. Може да има не повече от 3 активни Огнени колони едновременно.
Firebomb

Unlock at level: 47

Ghost Bomb
(Призрачна Бомба)

В добавка към основната експлозия, черепът създава по-голям взрив, който нанася допълнителни 30% от щетите на оръжието като огнени поражения на всички противници в радиус от 28 ярда.
Firebomb

Unlock at level: 60

 
Ниво 21 Locust Swarm Връхлитащ Рояк

Locust Swarm

Вторично
Изисква: 300 Mana
Презареждане: n/a

Освобождава рояк скакалци, който кръжи около враговете, нанасяйки 1040% от щетите на оръжието като отровни поражения за 8 секунди. Скакалците скачат на близките врагове.

spell video preview

Връхлитащ Рояк

Освобождава рояк скакалци, който кръжи около враговете, нанасяйки 1040% от щетите на оръжието като отровни поражения за 8 секунди. Скакалците скачат на близките врагове.
Locust Swarm

Unlock at level: 21

Pestilence
(Епидемия)

Роякът скакалци има 100% шанс да се прехвърли на две допълнителни цели, вместо на една.
Locust Swarm

Unlock at level: 27

Devouring Swarm
(Разкъсващ Рояк)

Получаваш 25 мана за всеки противник, атакуван от скакалците.
Locust Swarm

Unlock at level: 33

Cloud of Insects
(Облак от Насекоми)

Увеличава продължителността на рояка и той нанася 2080% от щетите на оръжието за 16 секунди.
Locust Swarm

Unlock at level: 37

Diseased Swarm
(Разболяващ Рояк)

Противниците убити от Рояка скакалци оставят след себе си облак от скакалци, които нанасят 75% от щетите на оръжието като отровни поражения за 3 секунди на всички противници, намиращи се в зоната.
Locust Swarm

Unlock at level: 42

Searing Locusts
(Изгарящи Насекоми)

Обгръща врага с горящи скакалци, които нанасят 1480% от щетите на оръжието като огнени поражения за 8 секунди.
Locust Swarm

Unlock at level: 59

 
Ниво 22 Acid Cloud Киселинен Облак

Acid Cloud

Разлагане
Изисква: 172 Mana
Презареждане: n/a

Причинява киселинен дъжд, който нанася първоначално 300% от щетите на оръжието като отровни поражения, следвани от 360% от щетите на оръжието като отровни поражения за 3 секунди на всички противници, които останат в зоната.

spell video preview

Киселинен Облак

Причинява киселинен дъжд, който нанася първоначално 300% от щетите на оръжието като отровни поражения, следвани от 360% от щетите на оръжието като отровни поражения за 3 секунди на всички противници, които останат в зоната.
Acid Cloud

Unlock at level: 22

Acid Rain
(Киселинен Дъжд)

Увеличава първоначалната зона на Киселинния облак до 24 ярда.
Acid Cloud

Unlock at level: 26

Lob Blob Bomb
(Голяма Отровна Бомба)

Киселината на земята се оформя в слуз, която облъчва близките противници за 600% от щетите на оръжието като отровни поражения за 5 секунди.
Acid Cloud

Unlock at level: 30

Slow Burn
(Бавно Разяждане)

Увеличава продължителността на останалите локви с киселина и те нанасят 720% от щетите на оръжието като отровни поражения за 6 секунди.
Acid Cloud

Unlock at level: 39

Kiss of Death
(Целувката на Смъртта)

Изплюва облак от киселина, който нанася 330% от щетите на оръжието като отровни поражения, последвани от 396% от щетите на оръжието като отровни поражения за 3 секунди.
Acid Cloud

Unlock at level: 46

Corpse Bomb
(Труп-Бомба)

Вдига от земята труп, който се взривява за 525% от щетите на оръжието като отровни поражения на всички противници в зоната.
Acid Cloud

Unlock at level: 55

 
Ниво 22 Hex Трансформация

Hex

Защитно
Изисква: n/a
Презареждане: 15 сек

Призовава Фетиш Шаман за 12 секунди, който превръща враговете в пилета. Превърнатите врагове не могат да изпълняват атакуващи действия и понасят 10% повече щети.

spell video preview

Трансформация

Призовава Фетиш Шаман за 12 секунди, който превръща враговете в пилета. Превърнатите врагове не могат да изпълняват атакуващи действия и понасят 10% повече щети.
Hex

Unlock at level: 22

Hedge Magic
(Магия за Живот)

Фетиш шаманът периодично лекува съюзниците с 4954 живот.
Hex

Unlock at level: 26

Jinx
(Нещастие)

Превърнатите врагове понасят 20% повече щети.
Hex

Unlock at level: 31

Angry Chicken
(Ядосано Пиле)

Превръща шаманът в ядосано пиле, което до 2 секунди избухва за 1350% от щетите на оръжието като физически поражения на всички противници до 12 ярда.
Hex

Unlock at level: 36

Toad of Hugeness

Призовава гигантска жаба, която поглъща враговете цели за 5 секунди, нанасяйки 20% от щетите на оръжието като физически поражения.
Hex

Unlock at level: 43

Unstable Form
(Нестабилна Форма)

Превърнатите противници избухват, когато умрат, нанасяйки 135% от щетите на оръжието като отровни поражения на противниците намиращи се до 8 ярда.
Hex

Unlock at level: 58

 
Ниво 22 Mass Confusion Масово Побъркване

Mass Confusion

Тероризиращо
Изисква: n/a
Презареждане: 60 сек

Предизвиква параноя във враговете обърквайки ги и карайки някои от тях да се бият на твоя страна за 12 секунди.

spell video preview

Масово Побъркване

Предизвиква параноя във враговете обърквайки ги и карайки някои от тях да се бият на твоя страна за 12 секунди.
Mass Confusion

Unlock at level: 22

Unstable Realm
(Нестабилна Област)

Намалява времето за презареждане на Масово объркване на 45 секунди.
Mass Confusion

Unlock at level: 26

Devolution
(Превръщане)

Врагове, убити докато са объркани, имат 50% шанс да призоват зомби куче.
Mass Confusion

Unlock at level: 34

Mass Hysteria
(Масова Истерия)

До 6 противника, които са Объркани са зашеметени за 3 секунди.
Mass Confusion

Unlock at level: 43

Paranoia
(Параноя)

Всички противници, намиращи се в зоната на Масово объркване понасят 20% повече щети за 20 секунди.
Mass Confusion

Unlock at level: 46

Mass Hallucination
(Масова Халюцинация)

Сред объркването, гигантски призрак вилнее между противниците, нанасяйки 195% от щетите на оръжието в секунда като физически щети на противниците през които преминава.
Mass Confusion

Unlock at level: 54

 
Ниво 25 Big Bad Voodoo Голямо Зло Вуду

Big Bad Voodoo

Вуду
Изисква: n/a
Презареждане: 120 сек

Призовава Фетиш, който започва ритуален танц, увеличаващ скоростта на атака и придвижване на намиращите се в близост съюзници с 20% за 20 секунди.

spell video preview

Голямо Зло Вуду

Призовава Фетиш, който започва ритуален танц, увеличаващ скоростта на атака и придвижване на намиращите се в близост съюзници с 20% за 20 секунди.
Big Bad Voodoo

Unlock at level: 25

Jungle Drums
(Тъпани от Джунглата)

Увеличава продължителността на ритуала на 30 секунди.
Big Bad Voodoo

Unlock at level: 31

Rain Dance
(Танц за Дъжд)

Ритуалът възстановява 250 Мана в секунда докато се стои в неговата зона.
Big Bad Voodoo

Unlock at level: 37

Slam Dance
(Танц за Жестокост)

Фетишът увеличава щетите на намиращите се на близо съюзници с 30%.
Big Bad Voodoo

Unlock at level: 44

Ghost Trance
(Духовен Транс)

Ритуалът лекува намиращите се наблизо съюзници с 5% от максималния им живот в секунда.
Big Bad Voodoo

Unlock at level: 50

Boogie Man
(Плашило)

Врагове, които умират в зоната на ритуала имат 50% шанс да съживят зомби куче.
Big Bad Voodoo

Unlock at level: 58

 
Ниво 28 Wall of Zombies  Стена от Зомбита

Wall of Zombies

Разлагащо
Изисква: n/a
Презареждане: 8 сек

Издига от земята широка 28 ярда линия от зомбита, които атакуват близките противници за 200% от щетите на оръжието като физически поражения за 4 секунди.

spell video preview

Стена от Зомбита

Издига от земята широка 28 ярда линия от зомбита, които атакуват близките противници за 200% от щетите на оръжието като физически поражения за 4 секунди.
Wall of Zombies

Unlock at level: 28

Barricade
(Барикада)

Увеличава ширината на Стената от зомбита.
Wall of Zombies

Unlock at level: 32

Unrelenting Grip
(Безмилостен Захват)

Стената от зомбита намалява скоростта на придвижване на противниците с 60% за 5 секунди.
Wall of Zombies

Unlock at level: 35

Creepers
(Пълзене)

До 3 зомбита се измъкват от земята и атакуват противниците за 25% от щетите на оръжието като физически поражения на всяка атака.
Wall of Zombies

Unlock at level: 41

Wrecking Crew

Зомбитата в стената провокират враговете да ги атакуват.
Wall of Zombies

Unlock at level: 49

Offensive line

Отхвърля всички противници зад стената.
Wall of Zombies

Unlock at level: 60

 
Ниво 30 Fetish Army Култова Армия

Fetish Army

Вуду
Изисква: n/a
Презареждане: 120 сек

Призовава 5 държащи ками фетиши да се бият на твоя страна за 20 секунди. Фетишите атакуват за 180% от щетите на оръжието като физически поражения.

spell video preview

Култова Армия

Призовава 5 държащи ками фетиши да се бият на твоя страна за 20 секунди. Фетишите атакуват за 180% от щетите на оръжието като физически поражения.
Fetish Army

Unlock at level: 30

Fetish Ambush
(Култова Клопка)

Всеки фетиш нанася 250% от щетите на оръжието като физически поражения на близки противници в момента на призоваване.
Fetish Army

Unlock at level: 34

Devoted Following
(Верни Последователи)

Намалява времето за презареждане на Армия от фетиши на 90 секунди.
Fetish Army

Unlock at level: 40

Legion of Daggers
(Легион от Ножове)

Увеличава броят на призованите фетиши с 3.
Fetish Army

Unlock at level: 46

Tiki Torchers
(Подпалвачи)

Призовава 2 допълнителни фетиша-магьосници, които издишват огън в конус пред себе си, нанасяйки 85% от щетите на оръжието като огнени поражения.
Fetish Army

Unlock at level: 52

Head Hunters
(Ловци на Глави)

Призовава 2 допълнителни фетиша-ловци, които изстрелват кървави стрели по противниците, нанасяйки 130% от щетите на оръжието като огнени поражения.
Fetish Army

Unlock at level: 60

 
Ниво 61 Piranhas Име на умението BG

Piranhas

Разлагащо
Изисква: 250 Mana
Презареждане: 8 сек

Създава локва със смъртоносни пирани, които нанасят 400% от щетите на оръжието като отровни поражения за 8 секунди. Поразените противници понасят 15% увеличени щети.

spell video preview

Име на умението BG

Създава локва със смъртоносни пирани, които нанасят 400% от щетите на оръжието като отровни поражения за 8 секунди. Поразените противници понасят 15% увеличени щети.
Piranhas

Unlock at level: 61

Bogadile

Гигантски богадил изскача от локвата и захапва чудовище, нанасяйки 840% от щетите на оръжието като отровни поражения.
Piranhas

Unlock at level: 62

Zombie Piranhas

Превръща пираните в зомбите и те изскачат от локвата, яростно нападайки намиращи се на близо противници.
Piranhas

Unlock at level: 63

Piranhado

Локвата с пирани се превръща в торнадо от пирани, което трае 4 секунди. Намиращите се на близо противници са периодично засмуквани в торнадото. Увеличава времето за презареждане на 16 секунди.
Piranhas

Unlock at level: 65

Wave of Mutilation

Превръща всяка магия във вълна от пирани, които се разбиват напред, нанасяйки 475% от щетите на оръжието и карайки всички поразени противници да понасят 15% увеличени щети в следващите 8 секунди.
Piranhas

Unlock at level: 67

Frozen Piranhas

Променя пораженията на 400% щети на оръжието като студени поражения за 8 секунди, смразявайки враговете през цялото време.
Piranhas

Unlock at level: 69